Gaia Chiuchiù

.it – Chinh phục tiếng Ý 2 – Conquistare l’italiano 2

Chinh phục tiếng Ý là khóa học học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào phương pháp giảng dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
Gaia Chiuchiù

.it – Chinh phục tiếng Ý 1 – Conquistare l’italiano 1

Chinh phục tiếng Ý 1 là khóa học học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào phương pháp giảng dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả
Anna Zinola

Io compro a casa

I cambiamenti nelle modalità di acquisto dei consumatori dopo il lockdown, e-commerce e negozi di quartiere
Gianluigi Torzi

Thinking Outside the Box

Un testo che invita i lettori a guardare oltre i confini della pandemia causata dal Covid-19
Gianluigi Torzi

Thinking Outside the Box

The emergency turns into a national and individual opportunity, the lockdown has allowed our minds to move