.it – Chinh phục tiếng Ý 3 – Conquistare l’italiano 3

Gaia Chiuchiù

goProf, Libri

vietnamita/italiano

ebook 4,99€

Amazon | Apple iBookstore | Bookrepublic | Giunti al Punto | Google Play | IBS.it | Kobo Books | LaFeltrinelli.it | MondadoriStore

Descrizione

Chinh phục tiếng Ý 3 là khóa học học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào phương pháp giảng dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Bộ sách được thiết kế theo hình thức ebook bao gồm các video, audio, bài tập ngữ pháp và phát âm, bài tập ôn tập, phần giải thích, giống như một lớp học ngôn ngữ thực sự. Chinh phục tiếng Ý 3 bao gồm 3 phần. Cuốn sách sẽ phát triển phần từ vựng trong 2 cuốn Chinh phục tiếng Ý 1 e Chinh phục tiếng Ý 2 đồng thời hướng dẫn sử dụng 725 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Ý; động từ Essere và Avere; thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn của động từ có quy tắc và bất quy tắc; mạo từ và những cụm từ thông dụng nhất; và giới thiệu những nét khác biệt văn hóa giữa Việt nam và Italia – yếu tố mà nếu người học không quan tâm tới sẽ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn. Để giúp ghi nhớ kiến thức, mỗi phần học của bộ sách đều có các bài tập ôn tập trên phương diện ngữ pháp và giao tiếp. Nội dung của các bài tập này xoay quanh các video đã được học trước đó và bổ sung thêm phần chú giải bằng tiếng Việt, bài dịch hội thoại và đáp án.

Conquistare l’italiano è un corso (livelli A1-A2) per vietnamofoni che utilizza le nuove tecnologie per insegnare in modo innovativo a parlare l’italiano e continuare a usarlo in modo efficace. Video, audio, spiegazioni, attività di revisione, esercizi di pronuncia e grammatica sono tutti fruibili direttamente all’interno dell’ebook come in un vero e proprio laboratorio linguistico. Il corso è suddiviso in sette ebook. Conquistare l’italiano 3, composto da tre percorsi, amplia il lessico presentato con Conquistare l’italiano 1 e Conquistare l’italiano 2 e insegna ad usare le 725 parole più frequenti nella lingua italiana, il verbo essere e avere, il presente e il presente progressivo dei verbi regolari e irregolari, gli articoli e la fraseologia più comune, come pure illustra alcuni tratti socioculturali tipicamente italiani che, se ignorati, possono rendere difficile la comunicazione. Per aiutare la memorizzazione, ogni percorso presenta molte attività di revisione a livello comunicativo e grammaticale partendo dalla situazione presentata nel video, oltre a molte annotazioni in lingua vietnamita, la traduzione dei dialoghi e le soluzioni di tutti gli esercizi.

Autore

Gaia Chiuchiù tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ ứng dụng với Luận văn nghiên cứu thực nghiệm, hiện là người phụ trách hoạt động nghiên cứu, chương trình và hoạt động giảng dạy của “Học viện ngôn ngữ Assisi” đồng thời là người phụ trách các khóa học Văn hóa và Ngôn ngữ Italia – Việt nam.

Gaia Chiuchiù còn là tác giả của rất nhiều đầu sách về giảng dạy ngôn ngữ Italia. Gaia Chiuchiù si è laureata in linguistica applicata con una tesi sperimentale. È attualmente responsabile delle attività di ricerca, sperimentazione e programmazione nei corsi dell’“Accademia lingua italiana Assisi” per la quale è coordinatrice dei corsi di lingua e cultura italiana e lingua e cultura inglese. È autrice di manuali per l’insegnamento dell’italiano.

Correlati

Condividi su Facebook Twitter LinkedIn