Gaia Chiuchiù

.it – Chinh phục tiếng Ý 5 – Conquistare l’italiano 5

Chinh phục tiếng Ý là khóa học tiếng Ý dành cho người Việt có ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào phương pháp giảng dạy giúp người học nhanh chóng giao tiếp tốt bằng tiếng Ý và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.